Enerji Kimlik Belgesi

 

20.04.2011 tarihinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Enerji Kimlik Belgesi bina Yapı Kullanım İzin Belgesi alınması aşamasında ilgili idareye sunulması zorunlu bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idare tarafından Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Ruhsatı) verilmez.

Firmamız bünyesinde bulunan enerji kimlik belgesi uzmanı eğiticisi ve uzman mühendisleri de bu hizmeti profesyonel olarak vermektedir. Uzun bir çalışma sonucunda hazırlanan belgeler detaylı hesaplar ve analizler sonucunda hazırlanmaktadır. İleride sorun yaşanmaması için herhangi bir belge kopyalama veya usulsüz çoğaltma söz konusu değildir...


Enerji kimlik Belgesi:enerji kimlik belgesi

  • Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade eder.
  • Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir.
  • Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

 

Ayrıca; BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

 

Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan Enerji Kimlik Belgesi ve ilgili raporlar geçersiz sayılır. Bu belge ve raporlar ilgili idarelerce onaylanmaz.


ÖNEMLİ TANIMLAMALAR


Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade eder.


BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programı. Binalarda enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşmesine sebebiyet vermeksizin enerji tüketiminin azaltılması çalışmaları. Kullanım alanı: Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanı. Önemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin % 25’ini aştığı tadilatları, Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanı.


ENERJİ VERİMLİ BİNA Enerji Verimli Bina, proje aşamasından uygulamasına kadar geçen bir süreç bütünlüğü ile sağlanır. Binanızın elektrik,yakıt tüketimleri ve CO2 salınımlarından yola çıkarak bina enerji sınıfınız belli olacaktır.Binanızı satın alırken veya evinizi projelendirirken ne kadar enerji tüketeceğinizi önceden bilebilir, hangi enerji sınıfında olduğunu öğrenebilirsiniz. Enerji verimli bir bina hem müeahhitler, hem satın alanlar için kazançlı bir yatırımdır.


Binanızın enerji verimli bir bina olması için yapılabilecekler;

• Bina izolasyonu yapın. Binalarda ısı kaybı, yaklaşık % 40 çatıdan, % 20 zeminden ve pencerelerden olmaktadır. Bina yalıtımı ile % 50' ye varan enerji tasarrufu sağlanır. Geri ödeme süreleri 2-4 yıl arasındadır.

• Yeni evler tasarlanırken, doğal gün ışığıdan yararlanabilecek şekilde olmasına dikkat edin.

• Çift katlı ve/veya low-e tabakası olan enerji verimliliği yüksek pencere seçin.

• Bina aydınlatmasında enerji tasarruflu ampüller seçin. Apartman merdivenlerin aydınlatmalarında hareket sensörlü armatürler kullanın. • Güneş veya rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanın,

• Merkezi ısıtma sistemi yok ise, özellikle 250 m2 nin üzerindeki evlerde yoğuşmalı kombi gibi daha verimli sistemleri tercih edin. • Merkezi ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontroller kullanın.

• Dairenizdeki kapı ve pencerelerdeki hava kaçaklarını azaltın.

• Elektrikli cihazlarınızı kullanmadığınızda stand- by konumunda bırakmayın (şarj aletleri ve adaptörler dahil).

• Klima kullanıyor iseniz, yıllık filtre ve serpantin temizliğini yaptırınız. Serpantinleri kirli dış üniteler daha fazla enerji tüketecektir.

 

Şirketimiz bünyesinde bulunan EKB Eğiticisi ve Uzman Mühendisleri ile bütün Türkiye'ye Enerji Kimlik Belgesi (EKB)hazırlamaktadır.

m2 fiyatlarımızı öğrenmek için 0 252 363 0 365 - 0 532 708 85 03 numaralı telefonlarımızdan veya ekbbodrum@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya İletişim Sayfamızda bulunan formu doldurarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz.